Czym jest i jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że księga wieczysta jest przypisana do każdego mieszkania, domu czy działki. Każdy numer księgi jest unikalny i nie znajdziemy ich dwóch takich samych. Jest to najważniejszy dokument, który zawiera takie informacje jak np. właściciel, adres czy powierzchnia. Taka księga może zostać porównana do dowodu czy paszportu każdego z obywateli. Przed zakupem powinniśmy sprawdzić numer księgi wieczystej, ponieważ dodaje on pewności kupcowi co do bezpieczeństwa transakcji.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Wyróżnia się dwie wersje ksiąg wieczystych – elektroniczne oraz papierowe. Bez względu jednak na jej formę, jest ona podzielona na IV działy. Każdy z nich zawiera odmienne informacje na temat konkretnej nieruchomości. W gruncie rzeczy można jednak powiedzieć, że działów jest V, ze względu na to, że rozdział I dzieli się na dwie części.

Dział I - podzielony na dwie części:

  • Dział I-O jest działem „Oznaczenia nieruchomości”. Jego zadaniem jest staranne zdefiniowanie nieruchomości, które ma źródło w katastrze nieruchomości, czyli Ewidencji gruntów i budynków. Mowa o informacjach takich jak: adres, przeznaczenie czy powierzchnia danej nieruchomości.
  • Dział I-SP przedstawia prawa, które mają związek z uprawnieniami danej nieruchomości. Chodzi tutaj przykładowo o wyszczególnienie w jakim zakresie można korzystać z powierzchni wspólnej.

Dział II dotyczy głównie właściciela lub właścicieli. Właśnie tutaj znajdują się takie dane jak imię i nazwisko właściciela, imiona rodziców oraz numer PESEL. Możliwym jest także, że właścicielem jest np. spółka z o. o. W takiej sytuacji w dziale II odnajdziemy jej dane, takie jak jej pełną nazwę, numer KRS oraz siedzibę.

Dział III mówi w głównej mierze o hipotekach, ale także o ograniczeniach które są związane z daną nieruchomością. Wskazane będą tu także zgłoszenia o możliwych egzekucjach, co dla nabywcy jest istotną informacją.

Dział IV dotyczy w całości informacji o hipotekach. Wyszczególnione będą tam wiadomości o walucie i wysokości zadłużenia, jego zakresie oraz jego rodzaju. Dział IV wraz z działem III zawierają niebywale ważne kwestie dla potencjalnych nabywców danej nieruchomości. Zebrane stamtąd informacje mogą mieć wpływ na decyzję o zakupie konkretnego dobra nieruchomościowego.