Koszty i dokumenty potrzebne do założenia księgi wieczystej.

Prawo precyzyjnie określa jakie dokumenty będą potrzebne do założenia księgi wieczystej dla konkretnej nieruchomości. Najważniejszymi, wręcz bazowymi dokumentami będą następujące cztery:

  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów – najprościej dokument ten uzyska się ze strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Ten dokument musi zostać przekazany do urzędu miasta lub starostwa powiatowego, na którego terenie znajduje się nieruchomość.
  • Kolejnym istotnym poświadczeniem będzie wskazanie na osoby uprawnione wraz z ich adresami do korespondencji. Dane te są potrzebne w celu wpisania własności na ich rzecz.
  • Tytuł własności – na to pismo składa się wiele mniejszych dokumentów. Mogą to być poświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowych, informacje o wcześniejszych hipotekach, wszelkie akty notarialne, ale także decyzje uzyskane w sądzie. Mowa dokładniej o nabyciu czy podziale nieruchomości. Nie można także pominąć decyzji wydawanych na szczeblu wyższym, takim jak administracja publiczna.
  • Ostatni – jeden z najważniejszych dokumentów, dotyczący praw ograniczonych rzeczowych. Właśnie w tej części znajdują się wszelkie ograniczenia i obciążenia w gospodarowaniu konkretną nieruchomością. W tym dokumencie znajduje się również ewentualnie oświadczenie o braku informacji w związku z ograniczeniami lub obciążeniami.

W kwestii kosztów należy wyszczególnić pare kwestii.

Opłata 100 zł powinna zostać uiszczona za samo założenie wniosku o założenie księgi wieczystej. Jest to jedna z pierwszych i jednakowo najniższych kwot.

Kolejną opłatą jest wypis i wyrys z rejestru gruntów. Koszty są tutaj zależne od tego, jaką wersję wybierzemy. Postać elektroniczna kosztuje 140 zł, natomiast wariant w postaci wydruku – 150 zł.

Kolejnymi kosztami objęty jest zapis o prawie własności, który wynosi 200 zł.

Taką samą kwotą objęte jest wpisanie hipoteki do rejestru, jednak trzeba pamiętać o opłacie dodatkowej, wynoszącej 19 zł, która jest podatkiem od tego wpisu.

Za zapis dotyczący „własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności”, ale także zapis „własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami” zapłacimy 150 zł od jednego z nich.